PMF 3000/ Mjerni uređaj za mjerenje protoka (flow computer)PFM 3000 je uređaj konstruiran za mjerenje protoka, diferencijalnog tlaka i temperature u sustavima grijanja i sustavima hlađenja.

PFM 3000 se može koristiti za sve osnovne tipove ventila.