Ispravan odvodnik ima funkciju da zaustavi paru, a propušta samo kondenzat.

Neispravan odvodnik propušta, osim kondenzata, i paru što uzrokuje kontinuirane GUBITKE. Tijekom takvog rada propuštanjepare je sve veće što uzrokuje, sve veće gubitke, nepouzdanost procesa (nedostizanje proizvodne temperature) i povećano zagađivanje okoliša.

Pravilnim izborom odgovarajućeg tipa odvajača kondenzata smanjujemo gubitke na toplini i osiguravamo optimalan rad parom grijanih termotehničkih uređaja.