C4 regulator nivoa
 • plovak: AISI 316C4 regulator nivoa
 • kućište: aluminij
 • priključak: AISI 316
 • radna temperatura: -20/-150 °C
 • max. radni tlak: 16 bar

 

LC40 regulator nivoa
 • plovak: AISI 316L, PVC,PTFE,PP
 • kućište: AISI 316L, PVC, PTFE, PPLC40 regulator nivoa
 • mjerno područje: 52….1100 mm
 • priključak: standardno DN65
 • radne temperature: -20 do +150/300 °C
 • max.radni tlak: 16…40 bar

 

 

LE-70 kontinuirani davač nivoa /LC-30 i NIVOPOINT LE-70 kontinuirani davač nivoa /LC-30 i NIVOPOINT regulator nivoa
regulator nivoa
 • mjerno područje: 0.1…6 m
 • priključak: 1 ½“ BSP ili DN40 prirubnica, ostali priključci raspoloživi na upit
 • materijali: AISI 316L, PVC,PP, PVDF ili PTFE
 • radne temperature: -20°C do +150°C
 • LE-70 izlazni signal: 4-20 mA
 • LC-30: 1 do 6 prekidača
 • NIVOPOINT: 1 do 5 prekidača