Automatizacija postrojenja i procesa

Mikroprocesorski kompaktni regulatori namjenjeni zaRegulatori za automatizaciju postrojenja i procesa
automatizaciju u industrijskim i procesnim postrojenjima.

Regulacija: dvopoložajna/tropoložajna,
relejni kontakt 5A, 250V
kontinuirano 4-20 mA, 0-10V.

Ulaz: Strujni: 0-20mA, 4-20mA
Naponski: 0-2-10 V
Binarni
Termoelementi: K, L, N, E, S, R, T, B
Otporni: Pt100

Izlaz: relejni, 230 VAC / 5 A
4-20 mA kontinuirani izlaz
0-10 V kontinuirani izlaz

Komunikacija: RS 485/232, ModBus, SCADA