U plašt od čeličnog lima ugrađen je snop bakrenih ili
čeličnih cijevi koje su savinute u obliku slova U, te uprešaneProtustrujni izmjenjivači topline s U-cijevima
ili zavarene u cijevnu stijenu. Na prednjoj strani izmjenjivača
nalazi se primarna komora u koju ulazi odnosno izlazi
primarni medij. Priključci primarne komore su paralelni
ili vertikalni s osi izmjenjivača. Zbog povećanja koeficijenta
prijelaza topline na sekundarnoj strani izmjenjivača
ugrađene su pregrade koje povećavaju brzinu strujanja i
turbulenciju vode.

Standardni i specijalno konstruirani proizvodi

  • izmjenjivači topline izrađeni prema FDA standardima
  • radni tlak do 600 bar
  • radna temperatura do 600 °C