Mjerila protoka za sigurno i pouzdano mjerenje svih tekućih i plinovitih medijaMjerila protoka za sigurno i pouzdano mjerenje svih tekućih i plinovitih medija

  • Ultrazvučna mjerila protoka
  • Magnetno-induktivna mjerila protoka
  • Masena mjerila protoka
  • Vrtložna mjerila protoka (Vortex)