Što je razdjelnik?

Razdjelnik je uređaj koji bilježi potrošnju pojedinačnog tijela radijatora.

Koje vrste razdjelnika poznajemo?

Obzirom na način očitavanja, razlikujemo razdjelnike s: ručnim očitavanjem i daljinskim očitavanjem.

Kako razdjelnik radi?

Razdjelnik mjeri temperaturu grijaćih tijela i okolice, te na temelju podešenja (obzirom na tip radijatora) bilježi potrošnju radijatora na kojem je ugrađen.

Prikazuje li razdjelnik potrošnju u kWh?

Ne, razdjelnik ne prikazuje potrošnju u kWh, jer nema sastavnih dijelova koje ima mjerilo toplinske energije (kalo­rimetar). Razdjelnik prikazuje potrošnju grijanja u brojčanim vrijednostima bez mjernih jedinica.

Koliko košta jedna jedinica potrošnje?

Jedinice koje razdjelnici mjere nemaju fizikalnu vrijednost, a namijenjene su samo za određivanje udjela koji korisnik plaća pa ih se stoga ne može financijski vrednovati.

Možemo li sami provjeriti potrošnju na razdjelniku?

Da. Na zaslonu razdjelnika prikazuju se različiti podaci, što je opisano i prikazano za svaki tip razdjelnika. Napomena: pojedi­načni prikazi također ovise i o samom programiranju razdjelnika i starosti razdjelnika (memorijske vrijednosti). Podaci o potrošnji lako su vidljivi na zaslonu sa 6 znakovnih mjesta: test zaslona, vrijednost određenog datuma („M“ pokazuje vrijednost na određeni datum), trenutna vrijednost, tip uređaja/mjesec određenog datuma.

Kako mogu sam izračunati kakav će biti trošak za gri­janje u ovome mjesecu?

Samostalan izračun nije moguć budući se moraju zbrojiti stanja na svim razdjelnicima u objektu.

Da li Enerkom provodi i obračun?

Ne. Poduzeće Enerkom je izvođač za ugradnju i očitava­je uređaja za raspodjelu troškova grijanja, a ne obračuna.Poduzeće Enerkom isporučitelju toplinske energije dostavlja u postotku izražene udjele za svakog potrošača, a onda ove udjele financijski vrednuje isporučitelj toplinske energije (npr. HEP Toplinarstvo).

Od kada imam razdjelnike plaćam više. Zašto?

Razdjelnici troškova grijanja namijenjeni su za obračun toplin­ske energije prema stvarnoj potrošnji i sami po sebi nemaju funkciju štednje. Potrošnja topline ovisi o navikama pojedinca (otvoreni prozori za vrijeme grijanja i slično). U svrhu štednje pre­poručuje se ugradnja termostatskih ventila. U praksi se poka­zalo da objekti sa više stambenih jedinica koji imaju ugrađene razdjelnike troškova grijanja na godišnjoj razini uštede od 20% do 40% na troškovima za grijanje.

Koliki je životni vijek baterije razdjelnika?

Životni vijek baterije razdjelnika je 10 godina.

Da li je za očitavanje razdjelnika potreban ulazak u stan?

Da, kod razdjelnika za ručno očitavanje.

Ne, kod razdjelnika za daljinsko očitavanje.

Što se s razdjelnikom događa nakon isteka razdoblja od deset godina? Da li se može i dalje reparirati (npr. zamijen­iti samo bateriju)?

Nakon isteka razdoblja od 10 godina je s tehnološkog aspekta smisleno zamijeniti razdjelnik u cijelosti.

Zamjena baterije nakon 10 godina ima smisla iz slijedećih razloga:

  • Razvoj i tehnologija idu dalje i zato u razdoblju sljedećih 10 godina, što znači ukupno 20 godina nema smisla upotrebljavati zastarjelu tehnologiju.
  • Elektroničke komponente razdjelnika staraju se. To ne možemo izbjeći, a poznata je činjenica da se točnost mjerenja s vremenom pogoršava te se stoga ne mogu osigu­rati propisane točnosti mjerenja.
  • Većina danas ugrađenih razdjelnika očitava se preko različitih sustava daljinskog očitavanja koji se stalno razvijaju, iz dana u dan su bitno napredniji i snažniji. Činjenica je da će tehnologija koja se ugradi danas za 10 godina biti zastarjela i da neće zadovoljavati potrebe tadašnjeg vremena.

Obzirom na način mjerenja razlikujemo razdjelnike:

  • s jednim senzorom
  • s dva senzora.

Može li se razdjelnikom mjeriti potrošnja toplinske energije na podnom grijanju?

Ne, razdjelnicima se ne može mjeriti utrošak za podno grijanje i to iz sljedećih razloga:

  • Razdjelnik nema direktni kontakt s grijaćim tijelom koje je ugrađeno pod tlakom
  • O grijaćim tijelima ispod podnih obloga nemamo poda­taka (dimenzija, snaga, itd.)

Da li se razdjelnikom može mjeriti potrošnja bojlera u kupaonici?

Potrošnja bojlera u kupaonici ne može se mjeriti razdjelnikom. Spomenuta potrošnja može se mjeriti mjerilom toplinske energije (kalorimetrom).

Da li se razdjelnici i vodomjeri mogu očitavati istim sus­tavom daljinskog očitavanja?

Da. Ako ste se odlučili za daljinsko očitavanje preko sustava centralnih jedinica (AMR) ili preko sustava WALK BY, istovre­meno se mogu očitavati i razdjelnici i vodomjeri (hladna ili topla voda).

Da li se razdjelnik može ugraditi i na stara grijaća tijela (npr. rebraste radijatore)?

Da, razdjelnik se može ugraditi na stare (rebraste), kao i na nove (plosnate) radijatore.

Da li prepreka ispred radijatora (npr. garnitura za sjedenje, zavjesa, …) ometa bilježenje razdjelnika?

Ne, prepreke (npr. garnitura za sjedenje, zavjesa, i slično) nemaju utjecaja na bilježenje potrošnje grijanja na razdjelniku. Ali, prepreke ove vrste uzrokuju lošije širenje topline u prostor (npr. garnitura za sjedenje, zavjesa, dekorativna pokrivala radijatora, i slično) smanjuju radijski signal emitiranja podataka kod daljinskog očitavanja (npr. kovinski dekorativni pokrovi radijatora, metalni ormarići).