KP01 Kompaktni sustav za mjerenje razine

KP01 Kompaktni sustav za mjerenje razineSustav KP01 radi na kapacitivnom principu i koristi se za mjerenje različitih razina
električki vodljivih i ne vodljivih tekućina.

Sastoji se od elektrode u kojoj se nalazi davač (transmiter) sa standardnim analognim
signalom 4-20mA. Analogni signal ili nivo (%) moguće je očitati na display-u koji se
nalazi na kučištu pokazivača.

Model KP01-2R opremljen je i sa dva relejna kontakta kojima je
moguće regulirati razinu npr. pumpa uključena / pumpa isključena…

  • mjerno područje: 300mm do 2000 mm
  • priključak: KP01 ¾“ BSP, KP01F DN50 PN40, ostali priključci raspoloživi na upit
  • materijal kućišta: Aluminij
  • materijal tijela: 1.4517
  • materijal elektrode: 1.4571
  • izolacija elektrode: PTFE
  • max. temperatura: 238 °C
  • max. tlak: 32 bar
  • izlazni signal: 4-20 mA

 

ELK4 Kompaktni sustav za mjerenje razine

ELK4 Kompaktni sustav za mjerenje razineELK-4 radi na konduktivnom principu i koristi se za regulaciju razine tekućina koje su električki vodljive. Moguće je signalizirati 4 razine: max. alarm, min. alarm, ON/OFF pumpa ili ventil.
Kompaktni sustav posjeduje nivo prekidač ugrađen u kučište elektrode, kojim je moguće upravljati pojedinim
funkcijama.