LT-10 i MG-33 Magnetni nivokazi
  • LT-10 i MG-33 Magnetni nivokazimjerno područje: 0.3 do 15 m
  • priključak: 1-1 ½“ BSP/NPT ili DN20 do DN40 prirubnica, ostali priključci raspoloživi na upit
  • materijali: AISI 316L, PVC,PP, PVDF ili PTFE
  • radne temperature: -60°C do +150/400°C
  • radni tlak: 16 do 400 bar
  • tvrdoća: 0.45 do 3 kg/l
  • viskozitet: do 1500 mPa.s
  • izlazni signal: 4-20 mA ili 0-10V
  • mogućnost ugradnje dodatnih prekidača