• primjena: tekućine i krute tvari
  • mjerno područje: za tekućine: 0.2…25 m, za krute tvari: 0.6…60 multrazvučno beskontaktno mjerilo nivoa
  • materijali: PP, PVDF ili PTFE
  • radne temperature: -30°C do +100°C
  • Izlazni signal: 4-20 mA, relejni,
  • Komunikacija: HART, RS 485
  • 2 ili 4-žilnim priključcima
  • Zaštita: IP 67